Ogólne dane wymiarowe klinów wypuszczanych i wpustów (wg normy PN/M-85005)

 

Zakres średnic

Wymiary klina lub wpustu

Normalne długości l

Normalna

Odrębna 1)

Otwór wkrętowy
we wpuście

 

Otwór gwintowany w wale

 

głębokość rowków

szereg

klinów

wpustów

w wale

w piaście na klin k

na wpust w

w wale

w piaście w

1
do

2

do

3

do

4

do

od

do

od

do

6

*8

10

 

14

 

18

 

 

 

10

*14

18

 

24

 

 

 

 

18

*24

30

 

 

 

 

 

 

30

*60

 

 

 

 

6

 

10

 

12

 

16

 

16

 

20

 

25

 

32

 

6

 

8

 

8

 

10

 

30

 

50

 

80

 

120

 

1,2

 

1,8

 

2,5

 

3

 

0,8

 

1,2

 

1,5

 

2

 

0,9

 

1,3

 

1,7

 

2,2

 

-

 

-

 

2,8

 

3,4

 

-

 

-

 

1,4

 

1,8

 

 

 

24

30

40

45

30

40

50

60

40

50

70

90

70

80

100

120

20

25

32

32

40

50

63

63

12

16

20

32

160

200

200

200

3,5

4

4,5

4,5

2,5

3

3,5

3,5

2,7

3,2

3,7

3,7

4,4

5

5,5

5,5

1,8

2,2

2,7

2,7

-

-50

60

70

80

70

80

90

100

100

120

140

160

140

160

180

200

40

50

50

63

80

100

100

125

32

40

40

50

250

250

250

250

5

5

6

6

4

5

5

6

4,2

5,2

5,3

6,3

6

6,5

7

7,5

3,2

3,7

4,3

4,8
*


100

120

140

160

120

150

180

240

180

220

260

300

250

300

350

400

*

80

80

100

100

160

160

200

200

63

80

100

100

315

315

400

400

7

8

9

10

7

8

9

10

7,3

8,3

9,3

10,3

9

9,5

10

10,5

5,3

6,8

8,3

9,8


*


180

200

230

260

300

360

420

460

350

400

450

500

450

500

550

600

125

160

200

200

250

315

400

400

125

125

160

160

400

400

500

500

11

13

14

15

11

12

14

15

11,3

12,3

14,3

15,3

 

 
300

350

400

450

500

550

600

650

550

600

650

-

650

-

-

-

250

250

315

315

500

500

630

630

200

200

250

250

630

630

800

800

16

18

20

23

16

18

20

22

16,4

18,4

20,4

22,4

 

 *

*

500

550

600

650

 

 

 

400

400

500

500

800

800

1000

1000

315

315

400

400

1000

1000

1250

1250

25

28

30

33

25

27

30

32

25,4

27,4

30,4

32,4

 

 

*


Normalne długości l klinów i wpustów wynoszą:

6, 8, 10, 12, (14), 16, (18), 20, (22), 25, (28), 32, (36), 40, (45), 50, (56), 63, (70), 80, (90), 100, (110), 125, (140), 160, (180), 200, (220), 250, (280), 315, (335), 400, (450), 50, (560), 630, (700), 800, (900), 1000, (1100), 1250 [mm]. Należy unikać stosowania długości ujętych w nawiasy i wykraczających poza obszary podane w tablicy.

 

Zakres średnic d wałów i piast przyjmuje się wg szeregu:

1 – w konstrukcjach ogólno maszynowych,

2 – w budowie obrabiarek i turbozespołów, przy jednym wpuście lub klinie,

3 – jak wyżej, gdy obciążenie złącza nie przekracza 1/3 wytrzymałości skrętnej wału, albo przy 2 klinach lub wpustach,

4 – we wszelakich konstrukcjach, gdy obciążenie złącza nie przekracza 1,5 wytrzymałości skrętnej wału.

1) Odnosi się tylko do rowków wpustowych i odpowiada głębszemu osadzeniu wpustu w wale oraz stopniowaniu średnic (celem umożliwienia przesunięcia przez wpust piasty, osadzonej na przyległym odcinku wału).