Orientacyjne własności wytrzymałościowe niektórych gatunków stali: Rm i Re wg PN oraz naprężenia dopuszczalne obliczone z zastosowaniem współczynników bezpieczeństwa.

 

Materiał

Znak Stali

Stan Obróbki Cieplnej

Rm minim MPa

Re minim MPa

Naprężenia dopuszczalne w Mpa

kr

krj

krc

kg

kgj

kgi

ks

ksj

kso

Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia.
Gatunki
PN-88/H-84020

St0S

St3S

St3N 2)

St4S

St4N 4)

St5

St6

St7

 

320

380

 

440

 

490

590

690

195

235

 

275

 

295

335

365

100

120

 

130

 

145

160

175

55

65

 

70

 

80

95

110

30

35

 

40

 

45

55

60

120

145

 

155

 

170

195

210

65

75

 

85

 

95

115

130

40

50

 

55

 

60

75

85

65

75

 

85

 

90

105

115

44

50

 

60

 

65

75

85

23

27

 

30

 

35

40

45

Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego
i ulepszania cieplnego.
Gatunki
PN-93/H-84019

10

15

20

25

35

45

55

N 3)

335

375

410

450

530

600

650

205

225

245

275

315

355

380

105

115

125

140

155

170

185

55

65

70

80

85

95

105

30

35

40

45

50

55

60

125

140

150

170

185

205

225

70

75

85

90

100

115

125

45

50

55

60

65

75

80

65

75

80

90

100

110

120

45

50

60

65

70

80

85

24

27

30

33

36

40

45

10

15

20

25

35

45

55

H 1)

H

H

T 2)

T

T

T

410

490

540

500

600

650

750

245

295

355

320

380

430

490

125

150

180

150

180

200

225

70

85

95

85

95

105

120

40

45

50

45

50

60

65

150

180

215

180

215

240

270

85

100

110

100

110

125

140

55

65

70

65

70

80

90

80

95

115

95

115

130

145

60

70

75

70

75

85

95

30

35

40

35

40

45

50

Stal stopowa konstrukcyjna do nawęglania
Gatunki
PN-89/H-84030

15H

20H

20HG

15HGM

H

H

H

H

690

780

1080

930

490

640

740

780

250

325

375

400

120

135

185

160

65

75

105

90

300

390

450

480

140

160

220

190

90

105

140

120

160

210

240

255

95

110

150

130

50

55

80

70

Stal stopowa do ulepszania cieplnego i hartowania powierzchniowego.
Gatunki
PN-89/H-84030

30G2

 

45G2

 

N

 

N

 

650

 

740

 

390

 

480

 

190

 

235

 

105

 

120

 

60

 

65

 

230

 

280

 

125

 

140

 

80

 

90

 

120

 

150

 

85

 

95

 

45

 

50

 

30G2

45G2

30H

40H

50H

40HM

35HGS

T

T

T

T

T

T

T

780

880

880

980

1080

1030

1620

540

690

740

780

930

880

1280

260

335

355

380

450

430

60

130

145

145

160

175

165

265

70

80

80

90

100

95

145

315

400

430

455

545

515

745

150

170

170

190

210

200

310

95

110

110

120

135

130

200

170

215

230

245

290

275

395

105

115

115

130

145

135

215

55

60

60

65

75

70

110

 

kc=kr; kcj=krj; kt~ks; ktj~ksj; kto~kso

 

1)                   H – nawęglanie i hartowanie

2)                   T – ulepszanie cieplne (hartowanie i wysokie odpuszczanie)

3)                   N – normalizowanie

4)                   Stale do wyrobu nitów wg BN-75/0631-01; ich własności wytrzymałościowe są w przybliżeniu takie same jak wasności odpowiednich stali niestopowych konstrukcyjnych ogólnego przeznaczenia wg PN-88/H-84020.

5)                  Wartości nacisków dopuszczalnych ko przyjmuje się wg odrębnych tablic. W pozostałych elementach maszyn ko~0,8 kc; koj~kcj; koo~0,4 kcj.